Menu

MONITORING FIRMY

MONITORING W FIRMIE

 

monitoring

Monitoring w firmie

Podstawowy cel monitoringu w firmie to lepsze zabezpieczenie obiektu od ryzyka wtargnięcia na jego teren osób niepożądanych, od aktów wandalizmu czy ryzyka kradzieży przedmiotów stanowiących wyposażenie firmy lub produktów sprzedawanych przez taką firmę. Monitoring dla firmy średniej wielkości to system składający się zwykle z kilku lub kilkunastu kamer i rejestratora lub rejestratorów ściągających sygnał, a także z urządzeń do zapisu obrazu, czyli komputera wyposażonego w dysk lub kilka dysków twardych o znacznej pojemności. Monitoring dla firmy może opierać się na urządzeniach analogowych lub cyfrowych, na stworzonej na potrzeby monitoringu instalacji niskonapięciowej i instalacji teletechnicznej (okablowanie kamer) lub na łączności bezprzewodowej, gdy klient zdecyduje się na zakup nowoczesnych cyfrowych kamer IP. Nasza firma może zająć się całością prac związanych z przygotowaniem monitoringu dla firmy małej, średniej lub dużej wielkości, wykonując niezbędną instalację elektryczną i teletechniczną, zajmując się wyborem odpowiedniej kategorii sprzętu, jego montażem i konfiguracją, a w późniejszym czasie również jego konserwacją i obsługą serwisową.

ZABEZPIECZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Kwestie związane z bezpieczeństwem przedsiębiorstwa to nie tylko kwestie związane z fizyczną ochroną budynków firmowych, ale także kwestie związane z bezpieczeństwem sieci komputerowej czy bezpieczeństwem danych przechowywanych na firmowych serwerach. W jednym i drugim przypadku o poziomie zabezpieczeń najczęściej decyduje sam właściciel firmy, który albo ma świadomość istniejących zagrożeń i decyduje się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w firmie, albo tego typu zagrożenia lekceważy, co bardzo często kończy się dla niego przykrymi konsekwencjami.

Jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem fizycznym firmowych nieruchomości, najczęściej korzysta się z trzech różnych systemów zabezpieczeń, które mogą działać oddzielnie lub być ze sobą połączone. Te systemy zabezpieczeń to monitoring wizyjny, systemy alarmowe oraz systemy kontroli dostępu. Jeśli chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem informatycznym, na pierwszy plan wysuwają się sprawy związane z odpowiednim zabezpieczeniem połączenia sieciowego (konfiguracją sieci LAN/WLAN), a także z wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń w systemie komputerowym m.in. przez instalację odpowiedniego oprogramowania, systematyczną konserwację systemu, jego aktualizację i konfigurację. W bezpieczeństwie informatycznym firmy dużą rolę odgrywają także bezpośredni użytkownicy systemu komputerowego (pracownicy), którzy muszą mieć świadomość istniejących zagrożeń i którzy powinni stosować się do obowiązujących w firmie zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci komputerowej.

OCHRONA BUDYNKÓW

Profesjonalna ochrona budynków składa się z wielu różnych elementów, które w połączeniu ze sobą wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnątrz budynku oraz w jego najbliższym otoczeniu. Techniczne elementy systemu zabezpieczeń budynku to przede wszystkim zabezpieczenia wizyjne, systemy alarmowe oraz systemu kontroli dostępu. W przypadku zabezpieczeń wizyjnych mowa o systemach monitoringu, składających się z wielu kamer, które pozwalają na prowadzenie bezpośredniego podglądu całej przestrzeni znajdującej się w polu widzenia obiektywów, a także na zapisywanie tego obrazu w cyklu ciągłym lub alarmowym. Drugi rodzaj technicznego zabezpieczenia budynku to systemy alarmowe, które ostrzegają przed wtargnięciem na teren danego obiektu osób niepożądanych, a także przed pojawieniem się innego rodzaju zagrożeń, chociażby ognia. Trzeci rodzaj zabezpieczenia technicznego dedykowany jest dla obiektów wymagających szczególnej ochrony, dysponujących wrażliwymi danymi, zajmujących się produkcją lub sprzedażą niebezpiecznych materiałów itp. W takich budynkach zwykle instaluje się specjalistyczne urządzenia kontroli dostępu, które pozwalają na podzielenie budynku na strefy, z których korzystać mogą jedynie upoważnione do tego osoby/wybrani pracownicy przedsiębiorstwa lub instytucji.

Możliwość komentowania została wyłączona.